Menu Zavrieť

Španielsko má históriu, ktorá púta pozornosť celého sveta

Na svete nájdete málo krajín, ktoré mali vplyv na históriu celého sveta taký, ako práve vášnivé a spaľujúce Španielsko. Európa je z hľadiska osídlovania najstarším kontinentom na Zemi. Preto niet divu, že na územie Pyrenejského polostrova prišli prví ľudia už v období paleolitu. Známky existencie týchto prišelcov sa dodnes zachovali v blízkosti hlavného mesta Madrid. Prípadne na pobreží v jaskyni Negra v meste Valencia. Prví ľudia sa živili rybolovom a lovom zvierat. Počas doby bronzovej došlo k stretu viacerých starých civilizácií ako Feničanov, Grékov a Kartága. Dôvodom bola lodná vyspelosť týchto krajín. Skutočný vplyv na vývoj života na území Španielska mali až Rímania.

španielsko
V Španielsku sa nachádzajú historické skvosty architektúry

Španielsko pod nadvládou Ríma až po príchod Barbarov

Pred príchodom Rímanov tu sídlili Kelti. Tí však podľahli vojskám z Ríma v roku 133 pred Kristom, kedy padlo ich hlavné osídlenie Numancia. O niekoľko storočí neskôr však prišli národy Barbarov z východu, ktoré si zvyšky Rímskej ríše podrobili. Na Pyrenejskom polostrove mali územie pod kontrolou najmä Vizigóti. A to až do chvíle, kým neprišli moslimovia z ďalekého východu. Došlo tak ku islamizácii tohto územia. Ich príchod znamenal nastolenie unikátnej politickej a hospodárskej situácie, ktorá v Európe nemala obdoby. Napriek tomu obyvateľstvo tvorili v drvivej väčšine Európania. V krajine boli buď moslimovia alebo kresťania. Nasledujúce križiacké výpravy a zosilnenie postavenia kresťanstva v Hispánii spôsobilo, že moslimovia boli vytlačení mimo polostrova.

španielsko
Historické budovy v Barcelone

Nádherná architektúra aj plienenie Aztéckej ríše

Postupne vznikali kresťanské kráľovstvá, ktoré sa v období 13.-15. storočia zjednotili a vytvorili veľké španielske kráľovstvo. Počas stredoveku v Španielsku vyrástlo nespočetné množstvo nádherných stavieb, ktoré lákajú turistov z celého sveta dodnes. Nezdielnou súčasťou španielskej histórie naďalej zostáva drancovanie Aztékov v 15. storočí, kedy dobyvatelia pod vedením kapitána Cortésa zamorili obyvateľstvo cudzokrajnými chorobami a tým spôsobili masívne vymieranie Aztékov. Dôvodom bolo bádanie po zlatebohatstve ako takom. Stredná Amerika sa stala pre Španielsko novým zdrojom nerastných surovín, ale aj plodín ako kukurica a zemiaky.

Pridaj komentár