Menu Zavrieť

Optické valce OPC sú nenahraditeľnou súčasťou laserovej tlače

Optický valec

Pojem optické valce, teda OPC drum (Organic Photo Conductor Drum) je neodmysliteľne spätý s tonerovými kazetami a laserovou tlačou. V prípade optických valcov, čiže OPC drum, ide o dôležitú a nenahraditeľnú súčasť laserovej tlače. Optický valec slúži ako elektrický vodič, ktorý má zásadný význam pri prenose tonerového prášku.

optický valec
Optický valec OPC je elektrickým vodičom.

Zloženie OPC

OPC drum má tvar valca, ktorý je jemne opracovaný. Jeho povrch je fotocitlivý. Jeho povrchové sfarbenie býva zelené, modré, prípadne červené. Telo OPC drum sa skladá zo zliatin hliníka, čo zabezpečuje jeho ľahkú hmotnosť. Jeho povrch obsahuje 3 špeciálne lakové vrstvy, ktoré sú tvorené na ekologickom základe a po čase sa rozložia vo voľnej prírode.

Prvá vrstva laku sa nazýva UCL (Undercoat Layer) a jej hlavnou úlohou je slúžiť, ako lepidlo medzi telom OPC drum pozostávajúcim z hliníkových zliatin a susednou vrstvou.

Druhá vrstva laku sa nazýva CGL (Charge Generation Layer) a jej hlavnou úlohou je pomáhať pri rýchlosti a kvalite nanášania tonerového prášku na povrch OPC drum. Táto vrstva nám zároveň určuje skutočnosť, akej farby bude povrch OPC drum. K lepšej predstavivosti o hrúbke nánosu laku uvedieme, že jej hrúbka je približne jednou päťdesiatinou z hrúbky ľudského vlasu.

Tretia a posledná vrstva sa nazýva CTL (Charge Transport Layer) a jej hlavnou úlohou je definovanie spôsobu prijímania elektrického náboja a tým aj nanášanie toneru na OPC drum. Vo veľkej miere vplýva na životnosť optického valca. V tomto prípade majú vplyv aj iné skutočnosti, ako napríklad používané druhy papiera, druhy toneru, prostredie v ktorom je používaný a podobne.

optický valec
Na životnosť OPC drumu majú vplyv napríklad druhy papiera, druhy toneru ale aj prostredie, v ktorom je používaný.

Ako OPC pracuje

Je to trochu zložitejšie, ale pre bežného užívateľa, pre ktorého sú tieto článku určené, stačí vedieť len to najzákladnejšie v tej podľa možnosti, čo najjednoduchšej forme.

Ako sme už napísali optický valec zabezpečuje prenos tonerového prášku z tonerovej kazety na povrch papiera, teda na samotný výtlačok (výsledný produkt tlače). OPC drum má fotocitlivý a vodivý povrch. Počas práce prijíma negatívny elektrický náboj, čím zabezpečuje prenos tonerového prášku na papier.

Čo by sme mali o  OPC  vedieť

Okrem toho, že je to dôležitá časť kazety, ktorá v značnej miere ovplyvňuje výslednú tlač, by sme mali vedieť, že je veľmi citlivá a preto by sme s ňou mali aj podľa toho manipulovať. Optického valca by sme sa nemali dotýkať prstami. Taktiež by sme OPC nemali vystavovať priamemu svetlu. V prípade, že s manipuláciou s optickým valcom nemáte skúsenosti, manipuláciu s ním môžete prenechať servisnej firme.  Zaniesť im môžete napríklad poškodenú kazetu.

Pridaj komentár